Hyvinvointia ja kauneutta - luonnollisesti

Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Villielo avoimen yhtiön henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 24.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Villielo avoin yhtiö, Suurkyläntie 33, 19700 Sysmä

Käyntiosoite: Suurkyläntie 33, 19700 Sysmä

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Mauno Leppänen, info@villielo.fi, 045 618 0334

3. Villielon asiakasrekisteri

Ajanvarausjärjestelmän, DigitalBookerin asiakasrekisteri. Asiakasrekisteri hieronta-asiakkaista.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

- rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde)

- laki (henkilötietolaki (523/1999)

5. Rekisterin tietosisältö

Tallennettavia tietoja ajanvarausjärjestelmässä: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero sähköpostiosoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot.

Lisäksi terveydenhuoltopalveluissa tallennetaan syntymäaika potilasvahinkojen varalta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteritiedot kampaamoasiakkaista saadaan pääosin asiakkaan varatessa aikaa DigitalBookerin kautta.

Kuntohoitajan asiakkaista pidetään manuaalista kortistoa, jossa yhteystietojen lisäksi on syntymäaika potilasvahinkojen varalle.

7. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta muille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmän avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkiö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU: tietosuoja- asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkiötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeiden tietoja emme käytä markkinointiin ilman asianomaisen suostumusta.

Klarnan tietosuojailmoitus

“Jotta voimme tarjota sinulle Klarnan maksutapoja, saatamme kaupan ostotapahtuman yhteydessä välittää henkilötietojasi yhteys- ja tilaustietojen muodossa Klarnalle, jotta Klarna voi arvioida, oletko oikeutettu heidän maksutapoihinsa ja räätälöidä nämä maksutavat sinulle. Siirrettyjä henkilötietojasi käsitellään Klarnan oman tietosuojailmoituksen mukaisesti.”

Lahjakortti